Rijnstreekkoor

Ga naar de inhoud
Het Rijnstreekkoor kijkt verder
 
Helaas moest het Rijnstreekkoor besluiten om op 20 maart 2020 het concert “CROWN  HIM” af te gelasten. De teleurstelling onder de leden , dirigent en muzikanten was groot. Zulke mooie muziek!! Jan Verhoef en bestuur zijn in overleg wanneer dit concert gezien de omstandigheden alsnog  in de toekomst kan worden uitgevoerd.
 
 
Toen het kabinet de ‘intelligente Lock down’ invoerde zijn de repetities noodgedwongen stilgelegd, wel is er contact tussen koorleden onderling. Ook via de mail worden de leden op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot Corona en deelt men muziek en wederwaardigheden.

 
Het bestuur en de dirigent hebben regelmatig contact gehad in de tussenliggende periode om, toen de restricties enigszins werden versoepeld, te kunnen inspelen op veilige mogelijkheden om de repetities te hervatten, met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM.

 
Dit heeft ertoe geleid dat Jan Verhoef in mei 2020 geheel Corona-proof is begonnen met individuele zanglessen voor de koorleden, tot groot plezier van vele zangers en zangeressen  die het zingen enorm misten en  op deze manier heel veel geleerd hebben.  
 
Op 18 augustus jl. is het koor weer begonnen met repeteren in de Immanuelkerk te Rijnsburg;  deze voldoet aan de voorwaarden van het protocol voor koren volgens het KCZB.  In het kort: de kerk voldoet aan de hygiëne-eisen, heeft een goede ventilatie en  de mogelijkheid om op 1,5 meter afstand te zitten.  Dit protocol en overige informatie kunt u vinden op https://koornetwerk.nl/protocol/ .
 

Het was even wennen dat wel, maar het vertrouwen en plezier in het zingen is weer volop  terug!!
 
Het Rijnstreekkoor kijkt met vertrouwen naar de toekomst en studeert mooie nieuwe muziek  in. We werken weer toe naar mooie concerten in 2021!

Bent u nieuwsgierig geworden? Vindt u het leuk om deze mooie muziek zelf ook te zingen? Nieuwe leden worden uitgenodigd zich aan te melden bij nel.kraaijenoord@gmail.com of kom gerust even langs in de Immanuëlkerk te Rijnsburg  op maandagavond tussen 20.00 uur en 22.00 uur. Er is plek genoeg, en toch op voldoende afstand van elkaar.  

De concerten van het Rijnstreekkoor  staan onder de algehele bezielende leiding van Jan Verhoef:Het RijnstreekkoorTerug naar de inhoud