Rijnstreekkoor

Ga naar de inhoud
Concert “Crown Him” 20 maart 2020
 
Na het geslaagde concert met Petra Berger op 11 oktober 2019 is het Rijnstreekkoor vol enthousiasme begonnen met het repeteren van “Crown Him”, het thema van het Paas Passie verhaal.  

 
Het koor zingt liederen die gaan over de gang van Jezus naar Golgotha zoals het bekende ” Via Dolorosa” en liederen uit  de Passiecantate “Lam Gods” van Johan Bredewout. Ook zingt het koor over de hoop van de wereld die door dit lijden en sterven werkelijkheid is geworden. Liederen zoals “God so love the world” en “Lenten Meditation” zijn hier een voorbeeld van. Tot slot klinkt “Crown Him”; onze Overwinnaar leeft en wij met Hem.

 
Het koor heeft een aantal bekende musici bereid gevonden om het geheel met zang en muziek te omlijsten:
 
De muzikale  medewerking wordt verleend door:Andre van Vliet orgel,   Noortje van Middelkoop, panfluit,Sabine Kirsten, sopraan


Giselle Bentvelsen, cello


Jolanda den Houter, hobo


Jaap Kramer, bariton


en Kees de Bruin, pianist.  
Op veler verzoek brengt het koor daarna op 6 november 2020 het oratorium “Jozef” ten gehore, ditmaal in de Immanuelkerk.De concerten van het Rijnstreekkoor  staan onder de algehele bezielende leiding van Jan Verhoef:Het RijnstreekkoorTerug naar de inhoud